BIBS   MAGAZIJN  UITVERKOOP!  OP=OP  vanaf 2,99

Algemene voorwaarden

1.1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Loveissue en de afnemer (consument of zakelijke afnemer). Tenzij Loveissue uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden. Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen Loveissue en de koper voordoet die niet niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.2 Prijzen en aanbiedingen
Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Loveissue bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.

Loveissue kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

1.3 Verzendkosten
De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen € 6,50 bij reguliere pakketten en € 3,50 bij pakketten van brievenbusformaat. De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht en de grootte van het pakket.

Als de koper meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk.

1.4 Leveringen
Loveissue streeft er naar om alle bestellingen binnen 1-3 werkdagen doch uiterlijk 3 weken na ontvangst van de betaling te verzenden, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 3 weken na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres.

Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 3 dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

Loveissue is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers. Loveissue is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Loveissue betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Loveissue worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

1.5 Betalingsmogelijkheden
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL. Loveissue accepteert IDEAL betalingen van Nederlandse banken.

U kunt het verschuldigde bedrag ook per acceptgiro overmaken aan Loveissue op bankrekeningnummer NL90 RABO 0317 8946 92. Na ontvangst van het bedrag, worden de artikelen aan u geleverd.

1.6 Reclamatie & Retourneren
Loveissue doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hier uiterlijk 72 uur na ontvangst per email van op de hoogte te stellen. Loveissue zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen.

Indien er binnen 7 dagen door Loveissue geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Loveissue er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

U heeft het recht als koper uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@LOVEissue.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde ontvangen is.

Uitzondering maatwerk
Niet alle producten kunnen retour gestuurd worden. LET OP! Op maat gemaakte, gepersonaliseerde artikelen, sieraden en BIBS fobspenen mogen niet geruild of geretourneerd worden. Het herroepingrecht is uitgesloten voor cadeaubonnen.

Uitzondering verzegelde producten
Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht en is de verzegeling niet verbroken dan gelden de bovenstaande regels.

1.7 Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Loveissue, van het personeel en de producten van Loveissue voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Loveissue is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

Loveissue aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Loveissue.

De aansprakelijkheid van Loveissue is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Loveissue, dan wel tussen Loveissue en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Loveissue, is Loveissue niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Loveissue.

1.8 Overmacht
Loveissue is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Loveissue geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Loveissue niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Loveissue heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Loveissue het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden.

1.9 Privacy
Loveissue respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.

De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van uw bestelling.

Loveissue maakt gebruik van cookies. Deze cookies kunt u aan het begin van uw bezoek bovenaan de website accepteren. Loveissue maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Loveissue maakt gebruikt van de volgende cookiesdoeleinden: functionele cookies, tracking cookies en social media cookies. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie statement.

1.10 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

1.11 Auteursrechten
Alle informatie op de website van LOVEissue is auteursrechtelijk beschermd. Het is illegaal om informatie van de website van LOVEissue te kopiëren, te gebruiken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Bezoekers en gebruikers van de website van LOVEissue kunnen geen rechten claimen met betrekking tot de informatie op de website. Geen enkele tekst of afbeeldingen van de websites van LOVEissue mogen geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of openbaar worden gebruikt voor afdrukken, fotokopiëren, faxen, overtypen, in een elektronische database of voor andere reproductiedoeleinden.

 1.12 Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar Info@LOVEissue.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting Webwinkelkeur via  https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ORD-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.  
Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Bedrijfsgegevens
LoveIssue
De Deckerestraat 26
4388 HX Oost-Souburg
tel: 06-84886306
e-mail: info@loveissue.nl
KVK-nmr: 68495579
Bankgegevens: NL90 RABO 0317 8946 92, t.n.v. Loveissue, Oost-Souburg
BIC:RABONL2U

De waardering van www.loveissue.nl/ bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.3/10 gebaseerd op 123 reviews.

Proin ullamcorper pretium orci donec necscele risqueleoam massa dolor imper dietnec consequata congue idsem maecenas malesuada faucibus finibus.

Address

Uluwatu Jimbaran ST, 1919 - Bali, Indonesia

call us

+62 212-345-321

email us

deva@mail.com